Meddela grupper
enkelt och effektivt

Vi finns här för dig.

Har du några frågor om GroupAlert?
Fyll sedan i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort.

Snabb Groupalert kommunikation via SMS, e-post och röstbrevlåda för företagskommunikation

Snabbare kommunikation

När en planerad eller oväntad händelse inträffar kan GroupAlert meddela en grupp mottagare på ett ögonblick via SMS, e-post eller röstbrevlåda. Skicka viktig information till anställda, kunder, leverantörer och andra fördefinierade grupper. Begär svar och få en bekräftelse som loggas automatiskt. GroupAlert är en mycket tydlig lösning för extern och intern företagskommunikation.

Mottagare

GroupAlert har många alternativ för att ställa in mottagare:

1. Registrera en grupp mottagare med kontaktuppgifter.
2. Skapa grupp genom att importera mottagare i CSV- eller Excel-format.
3. Överför mottagare och grupper via Rest-API från eget områdessystem.
4. Provisionering av mottagare och grupper i Azure AD.

GroupAlert: Registrera och hantera mottagare via kontaktuppgifter, CSV, Excel, Rest-API och Azure AD.
Groupalert kritisk händelse, snabbt utskick, scenario och underrättelselog.

Enkelt och översiktligt

I händelse av en kritisk händelse kan det vara nödvändigt att skicka ut samma information till väldigt många människor på kort tid. Ett utskick kan skapas som ett scenario, med förifyllda mallar och mottagargrupper. Så här är allt klart för automatiserat och snabbast möjliga utskick i händelse av en kritisk incident. Underrättelseloggen visar kontinuerligt statusen för utskicket. Det är lätt att se vem som fick meddelandet och vad den enskilda mottagaren har svarat i svarsmeddelanden.

Responsen

Meddelanden med respons hjälper medarbetarna att känna sig uppföljda och öka säkerheten för anställda som arbetar ensamma. Du kan begära ett svar från mottagaren och ange svarsalternativ i meddelandet. För sms och e-post svarar mottagaren via en länk. För röstmeddelande uppmanas mottagaren att ange en siffra som anger ett av svarsalternativen. Detta gör det möjligt att kalla in till möten, genomföra undersökningar etc.

GroupAlert meddelanden med respons, svarsalternativ, sms, e-post och röstmeddelande.
GroupAlert säkerhet, datacentret, Intility i Oslo, 2-faktors autentisering, teknisk säkerhet för molntjänster.

Säkerhet

Datacentret för GroupAlert ligger på Intility i Oslo. Detta är en av Norges mest moderna och bäst fysiskt säkrade anläggningar. Det finns en separat reservanläggning om huvudanläggningen är ur drift. Dessutom är GroupAlert mycket väl säkrat med logisk säkring. Endast ett fåtal av deras egna anställda har tillgång. GroupAlert använder 2-faktors autentisering vid inloggning. Kontakta Försäljning för mer information om teknisk säkerhet för våra molntjänster.

Scenario varslar forhandsdefinerade gruppor via SMS og Epost

Editioner

GroupAlert inkluderar följande funktioner i standardutgåvan:

  • Textmallar
  • Grupper och kontakter
  • Skickar SMS
  • Skickar e-post
  • Skickar ett röstmeddelande
  • Val av svar för mottagare
  • Scenario

Ytterligare moduler:

  • REST API
  • Azure AD integrasjon
  • MS365 Single sign-on (SSO)

Kontakta oss för mer information om produkt och priser.

Frågor?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också skicka frågor till sales@groupalert.net

Christer Lijenberg

Christer Liljenberg

Salgsansvarlig – Sverige
christer.liljenberg@f24.com

Vi finns här för dig.

Har du några frågor om GroupAlert?
Fyll sedan i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort.